Nhà anh Trọng

Địa điểm: Từ Liêm, Hà Nội
Phong cách: Hiện đại
Diện tích: 80m2
Tổng mức đầu tư: 150 triệu