Nhà anh Thái

Địa điểm: Thanh Trì, Hà Nội

Phong cách: Hiện đại – gỗ Gõ Đỏ
Diện tích: 300m2
Tổng mức đầu tư: 320 triệu