Nhà anh Vinh

Địa điểm: Gia Lâm, Hà Nội

Phong cách: Hiện đại – luxury
Diện tích: 340m2
Tổng mức đầu tư: 400 triệu
Phí thiết kế : 25 triệu