Làm việc với anh Vinh

Điểm trẻ: Ba Đình, Hà Nội
Phong cách: cổ điển
Gian bộ: 35m2
Hạ gục
Con cáo Con: 10 triệu